Herzinsuffizienz – Update 2018 - ParkInn - 09.11.2018

Info:

Eventtechnik für das Seminar "Herzinsuffizienz – Update 2018" für MAW Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft GmbH.

Datum:

09.11.2018

Ort:

ParkInn

Link:

https://www.meb.at/events/1073.html